• Huidige situatie vanaf Abr.Kuyperlaan

  • Volgens bestemmingsplan 2003

  • Volgens bestemmingsplan 2013


Ontvangt u geen nieuwsbrief meer? Heeft u een andere provider met nieuw emailadres?
Schrijf u
hier opnieuw in op onze nieuwsbrief.
Komt u voor het eerst op onze site en wilt u uw steun kenbaar maken? Klik dan op deze link.
De enquête (natuur)speelruimte Limvioveld is gesloten. Binnenkort vindt u hier het resultaat.
RSS Feed 

Nieuw Bergbulletin van Stichting Woonklimaat Berg

Stichting Woonklimaat Berg heeft weer een nieuw Bergbulletin uitgegeven.
Lees verder ...

Nieuwsbrief JvO bouwt op de Berg met voortgangsverslag

De Nieuwsbrief nummer 3 van JvO bouwt op de Berg vindt u hier.
Lees verder ...

Het JvO heeft ouders leerlingen geïnformeerd

Het JvO heeft op 7 juli j.l. de ouders van leerlingen een brief gestuurd met de mededeling dat
Lees verder ...

Gemeenteraad gaat accoord met vernieuwbouw van het JvO

Tijdens de Raadsvergadering op 4 juli 2016 is de zij accoord gegaan met de vernieuwbouw (inclusief uitbreiding) van het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt, met bijbehorend krediet en kapitaalslasten. Dit plan houdt in dat het JvO op de huidige locatie zal blijven en geen nieuwbouw zal plegen op het sportveld.
Lees verder ...

Werkgroep Hart voor de Berg ontvangt brief College van B&W te Amersfoort

Het College geeft aan dat er nog geen besluit genomen wordt over de 4-baans tennishal. Pas wanneer Alta hiertoe een verzoek doet (een aanvraag omgevingsvergunning) zal het College hier een besluit over nemen. Bij het nemen van dit besluit zullen wij alle betrokken belangen zorgvuldig afwegen.
Lees verder ...

Brief JvO aan de bewoners omgeving Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} Het JvO meldt in een brief d.d. 30 mei aan omwonenden dat er een oplossing in zicht is door een aanscherping van het programma van eisen en de kostenraming. Een aanvullende bijdrage van de gemeente is mogelijk, omdat dit past binnen een nieuw plan voor onderwijshuisvesting dat bijna rond is.
Lees verder ...

College bericht aan de Raad stavaza Huisvesting JvO

Het college bericht dat gemeente en het schoolbestuur hebben de afspraak gemaakt om met een open vizier en oplossingsgericht nogmaals de mogelijkheden te bezien om de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding en verbouwing op de huidige locatie te realiseren. Zie hier.
Lees verder ...

Interview ALTA beneden de maat!

De oproep van de heer Kappe getuigt van de arrogante en dwingende opstelling van tennisvereniging Alta waarbij de belangen van mensen die in het Bergkwartier wonen, werken en recreëren achteloos terzijde worden geschoven.
Lees verder ...

ALTA blijft duwen!

In het interview met de vertegenwoordiger van de Stichting Exploitatie Tennishal ALTA laat deze zich zeer laatdunkend uit over de weerstand uit de buurt:"Sinds oktober zitten de gesprekken muurvast. De bouw van een hal met vier banen stuit wel op verzet van omwonenden. ,,Maar dat is van later zorg,'' aldus Kappe." zie het AD van 23 februari 2016
Lees verder ...

Werkgroep HvdB brengt Nieuwsbrief IX aan bewoners uit

Vandaag heeft onze werkgroep een rondschrijven verzorgd aan alle steunbetuigers en bewoners van het Bergkwartier. U vind de brief hier (klikken).
Lees verder ...

Wethouder stuurt alle omwonenden een brief op 7 oktober 2015

Alle omwonenden van het JvO en ALTA hebben op 7 oktober deze brief van de Wethouder ontvangen. In deze brief geeft hij een stand van zaken van het onderzoek naar de haalbaarheid van verbouw en uitbreiding van het JvO op de huidige locatie. Hiermee komt het onderzoek naar de haalbaarheid naar de hal van ALTA weer naar voren.
Lees verder ...

Nieuwsbrief VIII beschikbaar

Na een welverdiende vakantie werd het tijd voor onze Nieuwsbrief nummer acht. Vlak voor de vakantei was het nodige gebeurd rondom de bouwplannen van het JvO. U vindt deze Nieuwsbrief VIII hier.
Lees verder ...

'Nieuwbouw op eigen sportveld inbreuk op waardevol groen'

Ook De Stad Amersfoort geeft aandacht aan de recente ontwikkeling met betrekking tot het bouwplan van het JvO op het Limviosportveld. Het artikel staat hier: leeshetartikel
Lees verder ...

College reageert direct aan de Raad over ‘stavaza’ huisvesting JvO

Op 16 juli plaatste het College een bericht aan de Gemeenteraad op de website met als onderwerp: "Vervolg informeren stand van zaken huisvesting Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt (JvO)".In het bericht geeft de gemeente duidelijk aan waarom ze niet wil en kan meewerken aan de BTW-constructie zoals voorgesteld door de Onderwijsgroep Amersfoort (OGA) en haar adviseurs. Deze BTW-constructie
Lees verder ...

Reactie Hart voor de Berg op persbericht JvO

Enkele leden van de groep Hart voor de Berg, gelukkig niet met vakantie, hebben snel gereageerd en dit persbericht onder de aandacht van bestuur, partijen, diensten en de media gebracht. De brief aan onze steunbetuigers (ca. 800) kunt u hier lezen: leesdebriefDe werkgroep Hart voor de Berg heeft meerdere malen verklaard mee te willen denken aan oplossingen als aangegeven door B&W (dit is aanpassen/verbouw
Lees verder ...

Onderwijsgroep Amersfoort stuurt persbericht tijdens de vakantieperiode!

Op 13 juli, aan het begin van de zomervakantie, plaatste de Onderwijsgroep Amersfoort (OGA) een persbericht op de website van het JvO getiteld: ‘Nieuwbouw JvO op sportveld onvermijdelijk. Gemeente maakt verbouw en uitbreiding op huidige locatie onmogelijk’.Uit het persbericht blijkt dat de OGA en de Gemeente het niet eens zijn geworden over een gewenste BTW-constructie waarin geen BTW wordt afgedragen
Lees verder ...

Jaarvergadering Stichting Woonklimaat Berg op 26 maart 2015

De SWB houdt op 26 maart 2015 in de Aula van de Scholengemeenschap 'De Amersfoortse Berg' (Hugo de Grootlaan 25) zijn jaarvergadering. De beide planontwikkelingen van het JvO en ALTA het Limvio-sportveld staat niet op de agenda, maar misschien kunt u dat aan de orde brengen bij de rondvraag. De agenda vindt u hier.
Lees verder ...

Nieuwsbrief VII beschikbaar

Afgelopen maand heeft de werkgroep Nieuwsbrief VII opgesteld en bezorgd bij  alle steunbetuigers en geïnteresseerden.De nieuwsbrief geeft de de stand van zaken rondom de beide bouwplannen weer. Tevens wordt u geïnformeerd over de resultaten van onze laatste flyeractie. Het is duidelijk dat de wijkbewoners zich uitspreken vóór het behoud van het aanwezige groen in het Rijksbeschermd Stadsgezicht
Lees verder ...

Toestroom van steun overweldigend

Inmiddels zijn er ruim 100 papieren strookjes en ruim 410 email-formulieren verwerkt met steunbetuigingen en verzoeken om informatie. Een groot aantal mensen hebben hun eerdere steunbetuiging naar aanleiding van onze vorige nieuwsbrief vernieuwd. Maar er zijn ook een groot aantal nieuwe bijgekomen. Inmiddels zijn er van ruim 530 huisadressen reacties en steunbetuigingen binnen.
Lees verder ...

Groot aantal steunbetuigingen binnengekomen

Sinds de verspreiding van onze nieuwsbrief nr VI zijn een groot aantal reacties binnengekomen. Naast een grote stapel reacties op papier zijn er ook circa 250 reacties via de website binnengekomen. We zijn bezig met de verwerking daarvan. Dat gaat nog even tijd kosten, maar zodra er zicht is op alle reacties laten we dat hier weten.
Lees verder ...

Eerst verder onderzoek naar uitbreiding en verbouw JvO

Op 2 juli 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders bekend gemaakt dat er nu eerst onderzoek zal plaatsvinden naar de haalbaarheid van verbouw en uitbreiding op de huidige locatie. Dit bericht vindt u hier op de website van de gemeente.
Lees verder ...

Nieuwsbrief VI in juni op alle adressen bezorgd

Onze werkgroep heeft eind juni, nog voor de vakantie, op alle adressen van Berg-Noord Nieuwsbrief nr VI bezorgd. De adressen tussen Utrechtseweg en de Kapelweg zijn eveneens voorzien. Deze Nieuwsbrief is hier te lezen. Inmiddels zijn er een groot aantal reacties binnengekomen. Tegelijkertijd  hebben enkele leden van de werkgroep gesprekken met de gemeente gevoerd.
Lees verder ...

Reacties blijven binnen komen

Op 6 mei eind van de middag is onze oproep per mail verzonden. De eerste reacties kwamen direct binnen. Nu een week later staat de teller op bijna 150 reacties per email. Het overgrote deel hiervan geeft aan tegen nieuwbouw van het JvO op het sportveld naast het Limvioveld te zijn. Enkele inzenders hebben nog geen standpunt, maar geven aan graag net ons in contact te blijven. Wilt u nog tekenen? Dat
Lees verder ...

Oproep tot steun tegen het bouwplan voor een school op het sportveld van het JvO is verstuurd

Vandaag is aan alle steunbetuigers een oproep verstuurd om ons ook tegen dit bouwplan te steunen. De brief vindt u VIA DEZE LINK. Wilt u ons steunen dan kan dat hier: http://goo.gl/E2XHdT.
Lees verder ...

Het JvO ontwikkelt bouwplan op het Limvio-sportveld

Op 22 april waren omwonenden van het Stedelijk Gymnasium Johan van OLderbarneveld en Limvio-sportveld uitgenodigd voor een bijeenkomst op de school aan het Thorbeckeplein. Na een inleiding door de heer Kobus de Boer, voorzitter van de Onderwijsgroep, presenteerde de rector van het JvO, de heer Cees van Lent de uitkomst van een (geheim) rapport door Twijnstra Gudde:de school groeit uit zijn jasjeverbouw
Lees verder ...

Bijeenkomst op het JVO 22 april om 20.00 uur in de kantine JVO

Omwonenden van het sportveld ontvingen vorige week een brief van de heer van Lent, Rector van het JVO. Hierin wordt aangekondigd dat het JVO van zins is om: "in 2015 te kunnen beginnen met de bouw van een nieuwe school op ons eigen terrein, waarbij ons onderzoek zich hoofdzakelijk zal richten op het bebouwen van een deel van ons sportveld."Omwonenden zijn uitgenodigd voor een startbijeenkomst
Lees verder ...

Onderwerpen:
Archief:
De werkgroep Hart voor de Berg bestaat uit een groep betrokken bewoners. We zijn allen donateur van de SWB en werken daarmee samen. Als u ons wilt steunen kan dat door donateur te worden van de SWB. U vindt hier de informatie.Opmaak bijgewerkt: 12-03-2018