• Huidige situatie vanaf Abr.Kuyperlaan

  • Volgens bestemmingsplan 2003

  • Volgens bestemmingsplan 2013


Ontvangt u geen nieuwsbrief meer? Heeft u een andere provider met nieuw emailadres?
Schrijf u
hier opnieuw in op onze nieuwsbrief.
Komt u voor het eerst op onze site en wilt u uw steun kenbaar maken? Klik dan op deze link.
De enquête (natuur)speelruimte Limvioveld is gesloten. Binnenkort vindt u hier het resultaat.
RSS Feed 

Interview ALTA beneden de maat!

De oproep van de heer Kappe getuigt van de arrogante en dwingende opstelling van tennisvereniging Alta waarbij de belangen van mensen die in het Bergkwartier wonen, werken en recreëren achteloos terzijde worden geschoven.
Lees verder ...

ALTA blijft duwen!

In het interview met de vertegenwoordiger van de Stichting Exploitatie Tennishal ALTA laat deze zich zeer laatdunkend uit over de weerstand uit de buurt:"Sinds oktober zitten de gesprekken muurvast. De bouw van een hal met vier banen stuit wel op verzet van omwonenden. ,,Maar dat is van later zorg,'' aldus Kappe." zie het AD van 23 februari 2016
Lees verder ...

Werkgroep HvdB brengt Nieuwsbrief IX aan bewoners uit

Vandaag heeft onze werkgroep een rondschrijven verzorgd aan alle steunbetuigers en bewoners van het Bergkwartier. U vind de brief hier (klikken).
Lees verder ...

Wethouder stuurt alle omwonenden een brief op 7 oktober 2015

Alle omwonenden van het JvO en ALTA hebben op 7 oktober deze brief van de Wethouder ontvangen. In deze brief geeft hij een stand van zaken van het onderzoek naar de haalbaarheid van verbouw en uitbreiding van het JvO op de huidige locatie. Hiermee komt het onderzoek naar de haalbaarheid naar de hal van ALTA weer naar voren.
Lees verder ...

Jaarvergadering Stichting Woonklimaat Berg op 26 maart 2015

De SWB houdt op 26 maart 2015 in de Aula van de Scholengemeenschap 'De Amersfoortse Berg' (Hugo de Grootlaan 25) zijn jaarvergadering. De beide planontwikkelingen van het JvO en ALTA het Limvio-sportveld staat niet op de agenda, maar misschien kunt u dat aan de orde brengen bij de rondvraag. De agenda vindt u hier.
Lees verder ...

Nieuwsbrief VII beschikbaar

Afgelopen maand heeft de werkgroep Nieuwsbrief VII opgesteld en bezorgd bij  alle steunbetuigers en geïnteresseerden.De nieuwsbrief geeft de de stand van zaken rondom de beide bouwplannen weer. Tevens wordt u geïnformeerd over de resultaten van onze laatste flyeractie. Het is duidelijk dat de wijkbewoners zich uitspreken vóór het behoud van het aanwezige groen in het Rijksbeschermd Stadsgezicht
Lees verder ...

Nieuwsbrief VI in juni op alle adressen bezorgd

Onze werkgroep heeft eind juni, nog voor de vakantie, op alle adressen van Berg-Noord Nieuwsbrief nr VI bezorgd. De adressen tussen Utrechtseweg en de Kapelweg zijn eveneens voorzien. Deze Nieuwsbrief is hier te lezen. Inmiddels zijn er een groot aantal reacties binnengekomen. Tegelijkertijd  hebben enkele leden van de werkgroep gesprekken met de gemeente gevoerd.
Lees verder ...

Alternatieven tennishal accomodatie

De werkgroep Hart voor de Berg heeft op 3 april 2014 Wethouder Buijtelaar, nieuwe Raad, SWB en SGLA een email gestuurd met een alternatieve locatie voor de tennishal van ALTA. Het betreft een hal aan de Argonweg van 4.500m2 groot. Het gehele bericht vindt u hier: 20140403_eMail alternatieve locatie tennishal
Lees verder ...

Ander nabuurschap gewend

Het interview met Nelleke een lid van de Werkgroep HvdB vindt u HIER
Lees verder ...

Extra Nieuwsbrief verkiezingen beschikbaar

Naast het gesprek met de partijen op 12 maart hebben we de partijen per mail gevraagd te reageren op twee stellingen:Past de ontwikkeling van een (industriële) tennishal in uw optiek binnen een Rijksbeschermd stads- en dorpsgezicht?Bent u voor of tegen de ontwikkeling van een tennishal op de sportvelden grenzen aan het Limvioveld binnen het Bergkwartier, dat een rijksbeschermd Stadsgezicht is?Het
Lees verder ...

Nieuwsbrief nummer V beschikbaar

Op 12 maart was er een bijeenkomst van de Stichting Woonklimaat Berg (SWB) met de politieke partijen. Met de raadsverkiezing in zicht een uitgelezen kans om onze, mogelijke, vertegenwoordigers aan de tand te voelen. Wethouder Buijtelaar was eveneens aanwezig. En die avond werd een gesprek met hem op 14 maart geregeld. Van beide feiten doet Nieuwsbrief nummer V verslag.
Lees verder ...

Open brief HvdB aan Wethouder Buijtelaar d.d. 10 maart 2014

Onze werkgroep heeft vandaag een open brief aan wethouder Buijtelaar geschreven. Deze brief vindt u hier
Lees verder ...

Bijeenkomst Stichting Woonklimaat Berg op 12 maart 2014

Het SWB houdt op 12 maart 2014 in de Aula van de Scholengemeenschap 'De Amersfoortse Berg' (Hugo de Grootlaan 25) zijn donateursbijeenkomst.Het plan van tennisvereniging ALTA voor een sporthal op het Limvioveld staat ook op de agenda!
Lees verder ...

Bergbulletin maakt nieuwe reacties los

In de loop van februari 2014 kregen alle bewoners van de Berg het bulletin van de Stichting Woonklimaat Berg (SWB) in hun postbus. Hierin aandacht voor alle zaken die op dit moment de Berg raken.Ook de tennishal van ALTA en de bezwaren van de werkgroep Hart voor de Berg hiertegen komen uitgebreid aan de orde. Inmiddels komen er via de website van de werkgroep weer steunbetuigingen binnen.
Lees verder ...

Werkgroep HvdB maakt bezwaar tegen subsidie

De werkgroep Hart voor de Berg heeft met een brief aan B en W van Amersfoort bezwaar gemaakt tegen de toekenning van een subsidie aan ALTA. Het toegekende bedrag snoept ruim 68% op van het totale bedrag dat beschikbaar was voor sportverenigingen in de gemeente. Dit terwijl het ambtelijk advies over de aanvraag van Alta negatief was. Al met al een heel merkwaardig besluit van het gemeentebestuur, dat
Lees verder ...

Herkomst steunbetuigingen in kaart gebracht

Op bijgaande kaart kunt u zien waar de circa 430 steunbetuigingen uit de wijk vandaan komen. Een stip staat voor een adres bij benadering. Een exact adres is er niet van af te leiden. Als u op de kaart klikt wordt u naar de laatste versie op Google Maps geleid.
Lees verder ...

Reacties blijven binnenkomen

Inmiddels staat de teller met steunbetuigingen  op 400 personen en 300 adressen.
Lees verder ...

Reactie email halcommissie

De werkgroep heeft het volgende antwoord op de email van de halcommissie van ALTA gegeven:====== ====== ====== ====== ====== ====== Amersfoort, 13 mei 2013Geachte leden van de halcommissie ALTA,Hartelijk dank voor uw uitnodiging van 10 mei jl. voor een gesprek. Zoals wellicht bekend bij u heeft de flyeractie van de werkgroep Hart voor de Berg tegen de bouwvoornemens van uw tennisvereniging in
Lees verder ...

Email Halcommissie ALTA

De werkgroep ontving vorige week de volgende email van de Halcommissie van ALTA:====== ====== ====== ====== ====== ======Van: Adriaan ArendsDatum: vrijdag 10 mei 2013Onderwerp: Uitnodiging informeel gesprek tennishal ALTAAan: "hartvoordeberg@gmail.com" <hartvoordeberg@gmail.com>Geachte werkgroep,Geachte heer, mevrouw,Vanavond zijn wij langsgeweest bij mevrouw Visser, wonend op een van de drie
Lees verder ...

Brief aan alle steunbetuigers

De werkgroep wordt overspoeld met reacties. Inmiddels staat de teller op 283 steunbetuigingen, namens 324 personen en 245 adressen. Gisteravond 28 april is de volgende brief verstuurd per email aan de tot dan toe bekende steunbetuigers. Voor personen zonder email is de brief aan huis bezorgd of zal nog worden bezorgd.====== ====== ====== ====== ====== ======Beste mede-Bergbewoners,Zoals
Lees verder ...

Reacties blijven arriveren

De reacties blijven gestaag binnenkomen. De teller staat nu op 256 reacties. Deze komen van 227 adressen en vertegenwoordigen 295 personen. Inmiddels heeft de werkgroep een brief opgesteld, welke wordt verstuurd aan iedereen die gereageerd heeft. In de stroom reacties zijn ook talloze opmerkingen, vragen en suggesties gedaan. Het zal even tijd kosten om daar individueel op te reageren.
Lees verder ...

Aantal reacties neemt toe

Afgelopen weekeind is op Berg-Noord gestart met het huis-aan-huis bezorgen van onze brief. De laatste brieven zijn op maandagavond bezorgd. Nu op donderdag 25 april nog geen week later staat de teller inmiddels op 213 reacties met een steunbetuiging. Dit betreft zowel mails namens een groep personen als reacties van één persoon. Er volgt later nog een statistiek van het aantal adressen en personen.
Lees verder ...

Overleg met SWB positief

De werkgroep Hart voor de Berg kwam dinsdagavond 23 april bijeen. Het bestuur van de Stichting Woonklimaat Berg was uitgenodigd aan het begin van de vergadering. Het bestuur van de SWB heeft bevestigd negatief te staan tegenover de plannen van ALTA om een sporthal te gaan bouwen. De SWB is dan ook blij met het initiatief van de werkgroep Hart voor de Berg om de tegenstem te organiseren. Afgesproken
Lees verder ...

Onderwerpen:
Archief:
De werkgroep Hart voor de Berg bestaat uit een groep betrokken bewoners. We zijn allen donateur van de SWB en werken daarmee samen. Als u ons wilt steunen kan dat door donateur te worden van de SWB. U vindt hier de informatie.Opmaak bijgewerkt: 12-03-2018