Op deze pagina vindt u informatie zoals die publiek beschikbaar is over de plannen voor een tennishal. Het begint met de brief van ALTA die we we begin april in de bus kregen. Daarna volgt andere informatie.

Brief ALTA april 2013

Dit is een scan van de brief zoals die onder aanwonenden is verspreid.

Vigerend plan

Via deze link komt u bij het vigerend plan (link aangemaakt d.d. 25 april). Dit plan is nog even geldig. Het ontwerpplan vindt u hieronder.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Berg-Utrechtseweg’, Amersfoort

Publicatie Staatscourant ontwerpplan

Ontwerp BP kaart en regels

Link naar de plek waar u het ontwerp bestemmingsplan Berg kunt inzien.